21

DAMBANANG LUPA CHAPTER 1

Report

Laging nagpapalitan ng text messages ang mag-aman Enzo at Lawrence habang nasa Baguio City ang binatilyo upang samahan si Yasmin.
Nalaman ni Enzo sa anak na laging matamlay ang bunsong anak ni Daniela.
Wala sa kanyang hasyenda si Oliver.(Ama ni Yasmin).Isang linggo nang nakaalis ito patungong Texas upang makipag-negotiate sa bagong buyers ng exported sugar ito.
Wala din sa kanilang hasyenda si Bia.(Asawa ni Enzo).Nauna pang umalis an asawa ni Enzo upang asikasuhin ang mga bagong buyers ng kanyang mga ready to wear garments sa Canada.
Nagtungo sa Baguio City si Enzo at pinuntahan nito Daniela na ikinatuwa naman ng huli.
Natuwa din si Lawrence nang makita ang ama.Gayon din si yasmin na naging higpit na malapit ang kalooban sa ama ng binatilyo kaysa sa sariling ama mula nang maghinakit ito kay Oliver.
Nang matapos silang makapag-meryenda,kinausap ni Enzo nang sarilinan si Daniela.
“Kumusta na si Yasmin,Dana?Maliban sa kanyang matinding kalungkutan dahil kay Isagani,may iba ka pa bang problema sa kanya?”
Bumuntong-hininga si Dana.
“Mayroon Enzo at tila ito ang pinaka-mabigat sa “Mayroon Enzo at tila ito ang pinaka-mabigat sa lahat.”
“ano iyon?”
“ayaw nang mag-aral ni yasmin.Ayaw mag-enrol ra darating na pasukan.Wala na daw siyang ganang mag-aral.”
“Hindi dapat na mangyari iyan.Sayang ang panahon.Matalino pa namawm si...


Yasmin.”
“Hindi ko nga alam ang aking gagawin.Kapag nalaman ito ni Oliver baka mapundi na siya at kung ano ang gawin.Nawawalan na daw siya ng pasensya kay Yasmin.”
“Alam mo dana,kaya ayaw mag-aral ni Yasmin ay upang tikisin at galitin ang ama bilang pagrerebelde dahil sa nangyari kay Gani.”(Isagani)
“Alam ko iyon pero ano ang nararapat kong gawin?Hindi ko mapilit si Yasmin.Maglalayas daw siya kapag pinilit ko siyang mag-aral.”
“kailangang makita natin si Isagani at maibalik sa hasyenda.Para magkita silang muli ng anak mo.
“Pero saan naman natin siya hahanapin,eh nasa maynila na siya?”
“ako ang maghahanap sa kanya.Babalik ako doon sa Fishing Village na pinuntahan natin.Baka sakalin may masabi si Ka Teryo na hint kung paano matatagpuan ang Sacadang iyon.”
“nakakahiya sa iyo Enzo.Masyado kang maabala.”anito ni Daniela
“Wala iyon.Basta para sa inyo ng mga anak mo,nakakahanda akong tumulong.”si Enzo
“Ang inaalaala ko ay si Oliver.”
“Bakit?”tanong ni Enzo.
“may pakiramdam ako na ayaw niyang magkita sina Yasmin at Gani.Na sinadaya niyang ilayo ang Sacada sa aming anak.Kapag nalaman niyang hinanap mo si Gani baka magalit pa siya sa iyo”
“Bakit kailangan pa niyang malaman ang gagawin natin?”
MAMAYA NAPO ANG KASUNOD MGA READER KASI MAGSASA-ING PAPO AKO NG KANIN AT MAGHUHUGAS NG PINGGAN
TO BE CONTINUE…….


21 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.