โ€ขKuyaโ€ข๐ป๐‘–,๐‘–๐‘š ๐‘€๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘ข๐‘  ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘– โ„Ž๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’ ๐‘Ž๐‘› ๐‘”๐‘–๐‘Ÿ๐‘™๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘ ๐‘– ๐ด๐‘ โ„Ž๐‘™๐‘’๐‘ฆ. ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘Ž ๐‘ก๐‘œ๐‘ฆ๐‘œ๐‘–๐‘› ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘˜๐‘Žโ„Ž๐‘–๐‘ก ๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘š๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘™ ๐‘›๐‘Ž ๐‘š๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘™ ๐‘˜๐‘œ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘›…๐‘€๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘› ๐‘›๐‘Ž๐‘”-๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘˜๐‘Ž ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘‘๐‘Žโ„Ž๐‘–๐‘™,๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘œ ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘ ๐‘Ž๐‘˜๐‘’๐‘›. ๐‘ƒ๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘› ๐‘‘๐‘– ๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘ ๐‘ฆ๐‘ข๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘”๐‘Ž ๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘œ’๐‘›๐‘” ๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘ฆ… — ๐ผ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ค ๐‘›๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘›๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘˜๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ , ๐‘€๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘  ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘˜๐‘Ž๐‘š๐‘– ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž๐‘”.๐ด๐‘™๐‘Ž๐‘š ๐‘˜๐‘œ’๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘Ž๐‘”-๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘œ ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘›๐‘Ž๐‘”-๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘Žโ„Ž๐‘–๐‘› ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘˜๐‘Ž๐‘ . โ™ก๏ธŽ๐ค๐ข๐ง๐š๐›๐ฎ๐ค๐š๐ฌ๐š๐งโ™ก๏ธŽ ๐‘๐‘Ž๐‘”-๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘” ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘˜๐‘ข๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘˜๐‘œ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘”-๐‘Ž๐‘Ž๐‘ฆ๐‘œ๐‘  ๐‘Ž๐‘ก ๐‘ ๐‘Ž ๐‘™๐‘ข๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘˜๐‘ข๐‘›๐‘” ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘œ ๐‘–๐‘ ๐‘ข-๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘Ž ๐‘ ๐‘– ๐ด๐‘ ๐’‰๐‘™๐‘’๐‘ฆ.. ๐‘‡๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘  ๐‘›๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘š๐‘– ๐‘›๐‘– ๐‘˜๐‘ข๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘”-๐‘Ž๐‘ฆ๐‘œ๐‘  ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘  ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘– ๐‘˜๐‘ข๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘ก ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ค๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘– ๐ด๐‘ โ„Ž๐‘™๐‘’๐‘ฆ..๐‘๐‘Ž๐‘”-โ„Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘”๐‘Ž 30 ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘  ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ค๐‘Ž๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘› ๐‘ ๐‘– ๐ด๐‘ โ„Ž๐‘™๐‘’๐‘ฆ. ๐ผ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘  ๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ค๐‘Ž๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘› ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘›๐‘–๐‘™๐‘Ž,โ„Ž๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘›๐‘Ž๐‘”-๐‘‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘’๐‘ฅ๐‘ก ๐‘˜๐‘œ ๐‘ ๐‘– ๐ด๐‘ โ„Ž๐‘™๐‘’๐‘ฆ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘›๐‘Ž๐‘” ๐‘Ÿ๐‘’-๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘™๐‘ฆ ๐‘˜๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž๐‘™๐‘œ ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ’๐‘›๐‘” ๐‘›๐‘Ž๐‘”-๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘™๐‘Ž.. ๐ด๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘›๐‘Ž’๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘ฆ๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘›๐‘–๐‘™๐‘Ž,๐‘˜๐‘Ž๐‘˜๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘˜ ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘š๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘›๐‘Ž๐‘”-๐‘๐‘ข๐‘˜๐‘Ž๐‘  ๐‘›๐‘Ž ๐‘›๐‘” ๐‘๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘˜๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘š ๐‘ฆ๐‘ข๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘‘๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘œ ๐‘‘๐‘Žโ„Ž๐‘–๐‘™ ๐‘ ๐‘– ๐‘˜๐‘ข๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘›๐‘Ž๐‘” ๐‘๐‘ข๐‘˜๐‘Ž๐‘  ๐‘›๐‘” ๐‘๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘œ,๐บ๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘˜๐‘œ ๐‘ข๐‘š๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž๐‘˜ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘˜๐‘œ ๐‘š๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘ค๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘˜๐‘œ๐‘‘ ๐‘›๐‘Ž ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘  ๐‘Ž๐‘ก ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘›๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘š๐‘ข๐‘™๐‘œ ๐‘Ž๐‘›๐‘” ๐‘š๐‘”๐‘Ž ๐‘™๐‘ขโ„Ž๐‘Ž ๐‘›๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ก ๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ ..๐ด๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘  ๐‘›๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ก ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘–๐‘›๐‘–๐‘”๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘› ๐‘Ž๐‘˜๐‘œ ๐‘›๐‘– Continue Reading…

Continue Reading..

CRUSH KO NUON KAMI NA NGAYON.

3

hi ako nga po pala si ALEAH from sarangani. first time ko po maka gusto nang lesbian. una po kasamahan ko siya sa acomodation mag apply mag ibang bansa. unang kita ko po sakanya napatitig ako . natanong ko sarili ko bat ganon diba hate ko ang lesbian. hindi ako masaya pag hindi ko siya nakikita diko ma xplaine sarili ko pag nakikita ko siya bat kinilig ako ang saya saya ko. hinananap ko fb niya hindi ko makita. may kaibigan siya ni add ako sa fb. nang stalk ako para mahanap acc niya. sa wakas nakita ko rin ni add ko inaccept din niya ako. ni try ko mag chat siya nanG (hi tagasaan ka?) nag reply suplado sagot niya .๐Ÿ˜ƒ sabi niya. anu?๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ nahiya tuloy ako hindi na ako nag reply. nang gabi na . nag vc kami nang mama ko sinadya ko mag talikod saknya na kumakain siya habang nag vvc kami nang mama ko . nang take photo ako nakuha siya sa likod ko kumakain๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜„. isang araw yaya si mamaยฒ ko mamasyal sa luneta . nag bihis ako napatitig sakin . sabi niya malaki raw dede ko๐Ÿคฃ di niya alam bra lang meron ako๐Ÿ˜† pag dating Continue Reading…

Continue Reading..

Tama Ba Or MaliBata palang ako lagi na akong pinapayuan nila nanay at tatay na mag aral ako ng mabuti . Kaso ngalang d ko pa nuon mafucos ung about sa study kc mas iniisip ko palang na mas maganda ung mag laro araw araw hanggang sa isang araw sumama ako Kay nanay at sa kapatid ko na lalaki pumasok sila sa school. Dun prang naantig namn ako sa mga Bata na nag kakantahan nag susulat tapos nag memeryenda. Pumasok Sabi ko gusto na pumasok nay natuma Ang nanay at tatay ko hanggang sa nag grade 2 na ako at Yung dalawa Kong kapatid na lalaki na pang apat at pang Lima ako Kasi ung bunso sa aming aming mag kakapatid huminto sila at syempre ayaw ko na din mag aral nun.. isang taon Ang lumipas may mga madreng nag hahanap ng mga batang pag aaralin nila hanggang sa napili ako at don na nag simulang pinaka Pina pangarap ko lagi akong top honor nun sa private school at lagi akong nakakatanggap ng mga awarding sa iskul. Kumakanta sayaw lagi din akong pinapasabak sa ano mang patimpalak hanggang sa isang araw nawalan ako ng gana dahil sa kapatid Kung pang Lima mag kakatabi Continue Reading…

Continue Reading..

CHINAROT At GINHOST Na Nga MARUPOK Pa RinAnnyeong HAHAHAHAHA oo Kpop fan ako pake nyu hahahaha.. so eto nga just call me baby di joke haha call me Amy, #rd year college na po, nangyari lng po ito nung 1st year ako 2nd sem.. I have a crush in our school, tawagin nalang natin sa ngalan na Levi, 4th year college at intern po sya.. so ayun nga nung time na yung mg intern yung magka klase sa amin una diko pa sya napapansin kase busy ako kakadaldal sa bessy ko pero nung nag attendance na tinawag yung apelyido ko mdyu nagulat ako at pagkatingin ko … shemaaaaaaaay! ang gwapooooo mga bes hahaha moreno, matangus ang ilong at ang ganda ng mga mata nya.. so ayun nga, pagkatapos kong sumagt pag tawag nya saken bigla syang nagtanong saken kase fmiliar daw yung surname ko, sinagut ko naman sya .. kase meron daw syang kakilala na same ng surname ko… so ayun fast forward tayu hahahaha… nagtagal sila sa amin ng mga 1month ata dami ding nagkakagusto sa kanya eeh haha so ayun inistalk ko sya and sadly may gf sya oo may gf sya haahhaha senior hyskul hahaha child abuse eeeh hahahaha kaya medyu na discourage ako Continue Reading…

Continue Reading..

My Muslim Ex Is My Bestfriend ๐Ÿ’˜

2

This kind of feelings. Kahapon habang nagscroll ng feeds, nahagilap ko ang isang post.. Post ni Ex. Broken hearted ang loko. Amats Sabi niya sa post niya ‘Niloko na nga tapos iniwan pa’ Kami pala ni Ex. Civil na Kaya pag trip namin dalawa nagchachat kami. Mga walang kwentang bagay parehas sa relasyon naming walang kwenta rin. Since I’m a good and adorable Ex chinat ko ang loko. Ako: Psst : Ayos ka Lang? It takes one day and half half bago ako nireplyan ng loko. Siya: Hindi Ako: Sineen tapos ngayon lang nag reply. Wow lakas ng amats ah. Siya: hahaha When I saw his reply. I smiled a little Me: Masakit ba? Siya: Ou sobra. Ako: wag na Kasi mag jowa Siya: Ou na : Wag na natin pag usapan, nasaktan karin naman ah. Napatigil ako saglit dun. Ako: Ou naman pero 3 years ago na Yun uy jusq. Siya: hahaha Again, I smiled Ako: Ano bang ginawa sayo? Siya: Mas inuna ML kaysa akin. Ako: Harsh Siya: ou sobrang harsh. Magrereply na sana ako pero nag typing siya. Siya: Pero mahal ko eh. I was taken back. I feel something… Ako: kung mahal mo bigyan mo ng Continue Reading…

Continue Reading..

PagkakamaliAt age of 30 nainlove ulit ako kht single mom nq ako.my friend introduce. Rj.. Okay nmn sya ka age ko.my itsura at mahusay mambola .sa makatuwid nabola nia ako..akala ko nmn puro ttoo mga sinabi nia.gang sa nafall na nga ako s knya..s bahay ko na sya nttulog… Nkilalq n sya ng kibgan at anak ko.. Ang d ko alam lahat pala ng mga sinasabi nia ay puro ksinungalingan..may kinaksama pala sya.hind pala sya single dad..dito na ng start na mging complicated.. Tntxt na ako ng kinaksama nia.gang s ilang bwan sinugod na ako.lumipat ako ng bahay pero patuloy pa din kami .dhl sabi nia ako mahal nia… Ako pinipili nia.. Un pala puro pa din kasinungalingan ang laht ng sinasabi nia.. Ng stay sken for 5 nights at pag ng sawa na nauwi n s kinaksama nia.ginagawa nia ko parausan.. Gang s ngsawa na ko.. Dhl nahhya n dn ako s snasabi ng mgq kaibgqn ko at mga tao nakapqlgd sken..sa naun moving on na ako s nging relasyon nmn ni rj.. At sguro nadla nko mg tiwala ulit s mga lalaki.dhl aabusuhin at sasamantalahin lang nila kahinaan ko..focus nlng ako s anak ko

Continue Reading..

PINAGPUYATAN, PERO DI NAKATULUYAN.Hi everyone my name is Anja (charrrot basta yan nalang itawag niyo sakin hehe) so ayun nag start to nung first year High School ng yare 4 years ago na at naka move on na ako oo so gusto ko lang i-share kase walang nakaalam nito ee kase puro “hindi aa wala lang yun okay ako” yan yung mga word na pang defense ko noon pag yan ang topic so ito start ko na … Na meet ko sya sa school classmate ko sya nung first year sa totoo lang naririnig ko name nia pero dpa kami nag uusap kase hindi naman sya masyadong palakausap sa likod palagi sya nakaupo while ako sa bandang gitna ako naka pwesto kasama ng mga naging close friend ko na lumipas ang isa,dalawa,tatlo nakakausap ko sya pero saglit lang yung normal lang na pag may tinanung at sinagot yun lang pero di kami close btw Eugene ang nickname nia ๐Ÿ˜† (Eugene- kase Ghost fighter sya dba wala lang gusto ko lang para unique bakit ba) ๐Ÿ˜† so ito na mga september kailangan namin makapasa na ng project on time kase lilipat na yung teacher namin ng ibang school nag ma-masteral kase sya kaya pumapasok Continue Reading…

Continue Reading..

Gustong Gusto KitaAko si Nikkalyn 17 yearsold , Ang totoo diko talaga akalain na magkakagusto ako kay bededick dahil diko siya pinapansin non palagi ko siyang nakikita na tumitingin sakin pero diko yun pinapansin btw siya ay nasa 21 or 22 na ,tuwing may bibilhin ako nakatingin sya palagi saken parang may gustong sabihin na hindi masabi pero diko na yon pinansin kasi diko talaga sya type nong mga panahong iyon hanggang sa mapaginipan ko siya isang gabi ,nagtaka ako kong bkit s dami ng pwedeng mapaginipan e sya pa ,lumipas ang mga araw na parang gusto kong malaman lahat lahat sa kanya hinanap ko ang fb account niya at nahanap ko yon tiningnan ko about niya at gosh 1999 october 17 ang bday niya ,sabi ko edee magka bday pala kmi? Stalk ko siya at napansin ko na parang wala siyang gf kasi wala manlang ni isang babae ang nandon sa photos o timeline niya ,hndi nagtagal subrang entresado nako sa kanya naglakas loob akong iaadd sya wala pang 2 minuto ng accept nyako ,gusto ko siyang ichat non pero diko alam kong ano ang sasabihin ko ,kagaya ng palagi kong ginagawa lumalabas ako tuwing hpon pagkatapos maligo nakita ko siya Continue Reading…

Continue Reading..

First TimeMonday (9:30 am) nang biglang may kumatok sa tinutuluyan kong apartment .. tumayo ako sa higaan para tignan kung sino yung kumakatok pag bukas ko ng pinto bumugad sakin yung yakap ng kababata ko na si micky micky is my best friend since elementary matangkad , medyo maputi matangos ilong ๐Ÿ˜Š – eniway mag papakilala muna pala ako sainyo im jerrylyn san miguel ( lyn ) for shot ang bantot ng name ko no ewan ko ba sa mama at papa ko bakit yan pingalang nila sakin. im 19 years old . yes tama ang nabasa nyo 19 palang ako . 19 palang ako pero mag isa na kong nakatira sa apartment na tinutuluyan ko dito sa quezon city . si papa wala na. namatay sya nung kinder palang ako. si mama naman namasukan sa ibang bansa after ko mag graduate ng highschool. ayoko makitira sa bahay ng mga tita o tito ko ayoko kasi ng salitang UTANG NA LOOB gusto ko malaman ng lahat na kaya ko kaya ko mabuhay mag isa . nag tatrabaho ako sa isang company as a BRAND AMBASSADOR ๐Ÿ˜Š back to story . at ayon na nga nagulat at nanlaki ang mga mata ko Continue Reading…

Continue Reading..

Pangarap Kolahat tayo nangangarap na makatagpo ng isang taong makakasama natin sa buhay … lalo na sa katulad ko isang LGBT member, isang baklang ang nais lang ay makatagpo ng taong tatanggap at mamahalin ako sa kung ano at sino pa ako. buong buhay ko hindi ko lubos maisip kung my tao kayang maGmamahal sakin kahit BAKLA ako??? OCTOBER 8 2017 ang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko kasi un ung araw na naging kami ng taong minamahal ko,taong hindi ko inaakalang magiging akin talaga!! sa umpisa mahirap dahil anjan ang discriminasyon sa tao pero dahil mahal namin ang isat isa binalewala namin lahat ng yon dahil para sa amin, hindi sila ang nagmamahal kundi kamii as of now live in na kamii for almost 3 years , at ang pinamamalaki ko tinuturing nya akong babae at hindi baklA,, sa bahay lang ako at yong sahod nya lahat binibigay sa akin,,, nakakatuwa diba?? pero minsan dumarating din sa moment na nag aaway kamii na bormal lang naman sa mag asawa ,, peo in the end nag aayos parin namin!!! hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na ung taong PINAPANGARAP KO LANG NOON at yong tao palang kukumpleto ng Continue Reading…

Continue Reading..

I Fall Inlove With My BestfriendHi..ako nga pala c Mae Ann Taga Negros po ako .. 19 years old share kulang yong Story ko charr๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ college na po ako SKL .. Kasama ko mga BFF ko 4girls and 1boy๐Ÿ˜‚ c C Ashley, Mary Anne, Jane, Faith, and Lance.. Sila yung karamay ko sa lahat ng problems ko, Sa lovelife o sa family , sila sinasabihan ko. Itong si Lance kasi Sweet,mabait,sweet,joke,at masayahin. Hindi sya mahirap mahalin NASA kanya na gwapo na mabait pa, swerte ang magiging Jowa into๐Ÿ˜‚ sana all swerte Yong may problem ako sya lagi nandyan para Damayan ako kasi yong apat na Bff ko busy sila. Pinapasaya nya ako , pinapatawa lahat nalang ginawa nya para mapasaya ako hahaha.. Daming nagsasabi na Jowa koc Lance. Classmate 1: Kayo na ni Lance? Ako: nako Hindi po BFF ko sya๐Ÿ˜Š Classmate 2: Sweet nyo kasi Ako: ganyan tlaga sya sweet๐Ÿ˜‚ That time meron akong Naramdaman na diko ma explain tuwing kasama ko c lance tulala ako, Yong para bang ang Lakas ng tibok ng puso ko. Basta diko ma explain . sabi ni Ashley sa Tuwing kasama ko c Lance namumula ako. Tinatanong nya ako. Ashley: May Gusto ka Kay Lance? Ako: ako may Continue Reading…

Continue Reading..

Sweet RomanceHi Ako si Charlene Ako ay 12 yrs.!! Nagsimula ito nung First Day of Class… Pakilala Syempre di naman mawawala yun Ito yung ayaw ko ee!!! Pakilala tapos Individual…So Ito na ako na yung susunod Habang nag rerecite ako ng pangalan nagkamali pa ako !! Pashneaaa !! Pero Ok lang yun kasi lahat naman ng tao nagkakamali dba?….Second Day..Nakita ko si Crush omayghaaadd!!! Lalim ng Dimple nya Infernes Yung pangalan niya Jeremiah Tampol (Mayghaadd What name?!!) ……. Third Day…Ka-Group ko siya Ee!! Groupings pa naman !! So Edi ka-grupo ko siya!! Tapos nagkatabe pa kame!! (Mayghaadd So Kilig) So Sabin ng Kaibigan ko na Classmate ko na si Gene “Ate Charlene Bagay kayo ni Jeremiah” Tas syempre Katabi ko siya so narinig niya sabi niya (Pede rin,Why not?!) Tas ilang minutes kailangan na nameng magmadali kasi pasahan na so ako yung taga putol ng Scatch Tape Tas yung nakaipon na ako ng Scatch Tape nilagay ko sa palad ko Tapos sabi ko “Sino pa may kailangan ng Scatch Tape??) Tas sabi ni Jeremiah ako Tas bigla akong nagulat kase hinawakan niya yung palad ko tas nakatingin lahat ng Ka-Grupo ko So syempre yung iba nagseselos kase siya lang yung gwapo Continue Reading…

Continue Reading..

Mahal KitaHi ako nga pala si Christine college nag aaral sa ateneo marami nag sasabi rich kid kasi elementary sa states at dtu na ko nag Aral sa Philippines ksi ung mom ko busy sa company nmin at si dad nmn sa factory nmin nsa Korea si mom at nsa Hong Kong nmn si dad dtu na kasipuro sila busy dtu na ako nag Aral ksama ni grandma first day of school marami agad bumati skin kasi nga famous may isang boy si Jonathan na natulala pero Hindi ko alam king knino sya naka tingin lumapit skin si Jonathan skin at sinabi hi sumagot nmn ako hello (fast forward) nging close kmi ni Jonathan hanggang sa nging friends, sumunod na ang best friends January 15 2017 nsa park kmi nun nag uusap about family hanggang sa napunta sa feelings (Jonathan:Christine knit konti ba nag ka feelings ka para skin Hindi bilang kaibigan) sumagot nmn ako at snbi Kong ( Me:oo )(Jonathan: sge nga bkit) (Me: ksi nga carried away ka mabait pogi matulungin may respeto.)( Jonathan: Christine mahal kita Hindi ko kaya kung mwawala kapa she nga anung synod sa I love you one) syempre nmn ako kinikilig (Me: I love Continue Reading…

Continue Reading..

Nabigo Sa Pag-ibigAko diay si Sitti . Taga Mati . 22 years old . running 23 karon March ๐Ÿ˜‚ .. I want to share my sad Love story . almost 2 years and 1 month na kami ng bf ko . Marami na kami memories gi create . But sad to say . Nag hiwalay kami ๐Ÿ˜ข .. Noon , Lambing sya sakin , loyal at higit sa lahat gagawin niya ang lahat para masaya lang kami . Noong 1 year na kami kailangan namin magapag layo kasi maghahanp sya nag trabaho sa manila at ako nag-aral pa ng koliheyo . graduating ako sa college in last 2016 . ang hirap talaga mag Ldr kasi palaging kami mag-aaway sa phone . gusto ku sya kausapin sa personal . pru hindai talaga kasi ang layo . at dahil ss Ldr naka 2 years and 1 month kami sad to say . nabalita-an ko na na mayroon na sya gf . pinagsabay nya kami . at hindi ko alam yyn kaya nag deside ku na mag break kami . kasi masakit talaga . at palaging nalang ako umiiyak . mahal ko sya pru hindi kami ang meant to be ๐Ÿ˜ข .. At hangang ngayon Continue Reading…

Continue Reading..

First Love Never Diehi everyone im bhing from boracay,im a simple lang po ako nakapag high school naka tongtong ng college pero hanggang first sim lang dahil sa financial problem at pagkatapos nag decide nalang po akong mag trabaho sa edad na 16y.o nakapag trabaho na at doon ko nakikila ang naging first bf ko pero noong hindi ko pa sya Lubos na kilala pero nalaman kong my girlfriend pala sa noon pero okey lamg kasi crush ko lamg naman siya pero deep inside selos po ako!! pero hindi din sila nagtagal naghiwalay din sila at doon na kami nagkalapit dalawa nag simula sa textmate nanligaw almost a month hanggang naging kami din sobrang inlove ako sa kanya kasi nga first time kong mag ka bf,dumaan ang mga buwan na secret lang yong relationship namin dalawa kasi ayaw ng parents ko nag mag ka bf agad ako kasi napaka bata ko pa daw,umabot ako sa puntong hindi ako umuwi ng bahay doon ako umuwi sa bf ko hinanap ako nila mama at ng kuya ko nong nahanap nila ako pinauwi kaming dalawa sa bahay kinausap at sinabing kong disedido na daw kami mag asawa sagot lang namin dalawa oo”hanggang nag sama na kami Continue Reading…

Continue Reading..

Unbreakable Untold Story

1

hi po ako po c necole hilario tawagin niyo na lang akong necx ito po ang aking love story bata palang po ako aminado na ako na iba na ako na iba na ang aking kasarian kasi nakikipaglaru ako sa babae opo isa akong bakla pero hindi yung bakla na ngdadamit pagbabae mukha pa rin akong lalake itsurang lalake pa rin ito na po ang aking kwento na last year lang ng yari meron akong isang group sa social media na puro bisexual na kasali tapos ung isang member dun ay nakita ung isa kong post at bigla naka interest sa akin at bigla siyang ng chat sa akin sa messager tawagin na lang natin sa name na jun isa siyang teacher sa public school dito sa province namin at un nga ng simula ang conversation namin na kwentuhan mabait naman siya na pwede daw makipag kaibigan saakin ako naman sympre ok lang sa akin kasi friendly naman ako at isang araw bigla siyang ng yaya na mag meet daw kami na mag bonding ba tapos ung ng meet na kami may itsura naman siya tulala nga ako sa muka niya hehe ahead pala ako sa kanya ng five years Continue Reading…

Continue Reading..

Crush Ko Noon Ngayon Kami Na ๐Ÿ˜

1

Hi ako nga pala si BEBS for short. Gusto ko sana isharr yung story ng life ko. First time kong magka lesbian na jowa and di kami as in nagtagal, 6months lang kami. Nagbreak kami ng dahil lang sa sinumbong ng pinsan ko na hindi nman totoo. Ganito kasi yan… One time nag iinuman kami sa bording ng jowa kong lesbian kasama dalawang pinsan kong tomboy din. May tumawag sa jowa ko at sabi mag iinuman daw sila. After 20mins may lalakeng pumunta sa bording ng jowa ko at napa nganga ako ng husto. Alam mo yung feeling na ang liwanag ng mukha nya sa paningin ko. Omg! Ang gwapo, singkit ang puti at mabalbon siya. Yun yung mga type ko eh! Ang pangalan niya BRYAN. AFTER ONE MONTH nalaman kong nagbebenta siya ng mga products na pampaputi etc.. So ginawa ko sknya na ako nag oorder at benebenta. Madalas kami nagkkta para lng sa products. Naging close kami, turing nya sakn bunsong kapatd. Pero d maitatagong patay na patay ako sakanya ramdam nya un pero dedma lang sknya. One time nagkita kami ng gabi hanggat sa pault ult at dun ko nalaman story ng buhay nya. Nagkakilanlan kami. Snusundo Continue Reading…

Continue Reading..