2

KISSED BY THE DARK PRINCE

KISSED BY THE DARK PRINCE
“What’s happening here? Huwag ninyo akong isasali sa mga kalokohan ninyo!” Malamig na sigaw ng kung sino man sa aking likuran.
Samantalang ako ay nanatili lang na nakatayo habang dinadamdam ang bawat paligid ko. Alam kong nasa loob kami ng bulwagan. Kasya ang lahat ng mga studyante rito.
At naalala ko na ngayon ay may magaganap na isang palaro. Isang laro na lahat ng mga studyante ay kasali.
“Don’t be mad. We’re doing it for fun.” Pagtatanggol naman ng Dean ng school namin.
” Fun, do you think it’s hella funny? I’ll gonna kick you, old man! ” Mariing sigaw nito na nagpalindol pa lalo sa kinaroroonan namin kaya maraming mga studyante ang naalarma.
I think this guy is one of the Prince. I don’t know what kingdom. Too many prince in this world. I hate remembering.
“Madali lang naman ito. Huwag ka ng magwala r’yan. Saka kung magagawa mo man, p’wede ka ng umalis.”
” Tsk! Ano bang laro ito para matapos na?”
” Simple lang...


naman, kailangan mong halikan ang mahihigit mong studyante. Sobrang dami rito. Ikaw ang bahala—”hindi pa natatapos ng dean ang kaniyang sasabihin nang may maramdaman akong humigit sa aking kanang braso.
Magsasalita pa sana ako kung sino ang gumawa nu’n nang maramdaman ko na lang ang isang mainit at mahalimuyak na amoy ng labi ng kung sino.
Kaya natigilan ako. Hindi ako makapag-react agad. Ang aking naturang emosyon ay napalitan ng pagkagulat.
Nakaramdam din ako nang malakas na kalabog sa aking dibdib.
May parte sa ‘king puso na nakakahalina ang kaniyang halik ngunit mayroon din na masamang bagay na pumasok sa aking isipan.
‘Bakit ko nakalimutan?’
Kaya ako na ang kusang kumalas sa halik niya. Hindi pa rin ako nagsasalita. Pinapakiramdaman ko na lang kung ano na bang mangyayari sa kaniya.
Ngunit halos isang minuto na, nasa tabi ko pa rin ang presensiya niya.
“I want to see you. Pero may tali ang aking dalawang kamay. But I’ll assure you, after this game. . . prepare yourself because I’ll gonna search you. “

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *