1

LANGIT AT IMPEYERNO


Report

LANGIT AT IMPEYERNO
Author lieze manunulat
Possible ba na pwede tayo sa langit mapunta?
Ang dahilan kung bakit maraming tao ang wala masyadong paki alam sa kamatayan at sa patutunguhan ng kanilang kaluluwa, ay dahil sa maling paniniwalang na lahat daw ng tao ay tutungo ng Langit. Hindi.
“Basta di ka masyadong masama at hindi ka nakagawa ng malaking kasalanan, sa langit ka.”
“Basta hindi ka Atheist at may relihiyon ka, papasok ka sa langit.”
Well..
Nadinig mo na ba ito?
“Pare, Happy birthday dyan sa heaven, oh pano itatagay ka nalang namin dito, alam ko wala ang paborito mong alak dyan kaya para sayo itong shot”
“Lolo, Alam ko masaya kana dyan sa langit, may kasama ng magsabong si San Pedro”
“Wala na si Lola mo, nasa heaven na sya kasama si Papa Jesus, kse matulungin sya at pala simba”
“Bes kamusta dyan? Alam ko chill chill ka nalang dyan sa heaven with angels kase mabait kang tao”
At ang pinaka sikat sa lahat.
“Rest In Peace”
These are some of the comforting words a person normally say to their deceased friends and family member. Dahil lahat tayo ay namamag-asa na sa Langit nga sila napunta. And yes we say those because we want them to be in that peaceful place together with our God. Sinasabi natin mga bagay nato because we love them.
Oo nga naman, may magsasabi ba ng..
“Mama, happy birthday sayo dyan sa impyerno, alam ko hirap na hirap ka na dyan”
No one in their right mind would say something like that.
Ngunit sa kabila ng ating pag-asa at pag-nanais na sila’y nasa mabuting kalagayan. SABI NG BIBLIA. Wala itong katotohanan.
Ano man ang ating mga nakagisnang paniniwala tungkol sa kamatayan at sa kabila ng magaganda nating hangarin patungkol sa kabilang buhay, ang katotohanan parin ang siyang masusunod.
Ang taong hindi kumilala kay Kristo bilang tagapag-ligatas AY TUTUNGO SA IMPYERNO.
Roma 3:23
Sapagka’t ang lahat...


ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.
BAKIT MAGDADALA ANG DIYOS NG TAO SA IMPYERNO EH MAPAG MAHAL SIYANG DIYOS?
well. Mapagmahal talaga Siya pero Siya din ay namumuhi sa makasalanan.
Maliban don ang Impyerno ay hindi lamang lugar ng masasama kundi lugar din ng mga taong…
Mabubuti Mayayaman Matulungin
Relihiyoso Palasimba paladasal Mababa ang loob
Maawain Maalaga Masiyahin MatalinoTalentado
Mapagkawang gawa Tapat sa kapwa Makabayan
Makatao Masunurin sa batas Mapagbigay
Mabait at magagalang.
Ang hindi lamang tinatanggap sa Impyerno ay mga taong kinilalang tagapag ligtas ang Panginoong Hesukristo. Nakitaan ng pagsisi at may binagong buhay.
John 14:6
Sinabi ni Hesus sa kaniya, Ako ang DAAN, at ang KATOTOHANAN at ang BUHAY walang sinoman ang makaparoroon sa Ama (langit) kung hindi sa pamamagitan ko
Maliban na ang tao ay nagkaroon ng relasyon kay Hesus WALANG REST IN PEACE
Yan ang masakasit na katotohanang hindi ko pwedeng ipag kait sa iyo
Wala na tayong magagawa sa mga taong naroon na Pero ikaw hindi mo kaylangang tumungo sa lugar na iyon
ANG IMPYERNO ay may
-uod na hindi namamatay
-lawa ng apoy
-kadiliman
-kasama mo doon ang masasamang tao
-kasama mo don ang demonyo at si satanas
-lugar ng pagdurusa
-no rest
-no exit
-walang hanggang paghihirap
– habang buhay na pagsisisi ngunit huli na
-lugar na hindi ka papakinggan ng Diyos
Your only chance is today habang ikaw ay buhay pa
HINDI TOTOTOO NA KAPAG PATAY KANA PWEDE KANG IPANALANGIN NG PARI O KAMAG ANAK MO PARA IKAW AT MAILIPAT MULA SA PURGATORIO PATUNGONG LANGIT Isa iyong kalokohan
There is no porgatory and no praying for the dead.
wag puro trabaho at paghahabol sa pera at kasikatan Lahat tayo ay mamatay
Kaibigan alam mo na ba ang iyong patutunguhan pagtapos ng buhay mo sa mundong ito?
Romans 3:10
Romans 5:12
Romans 3:23
Romans 6:23
Romans 10:13
John 3:13
Author”sinabi ito sa Bible Baptist church kanina kaya naisipan ko isulat


One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.