0

The Broken Wife Chapter 17

The Broken Wife
Chapter 17
Serenity
Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil may naririnig akong mga boses sa labas ng aking kwarto. Pagtingin ko sa orasan ay alas-tres pa lang ng madaling araw at pagtingin ko naman sa aking tabi ay wala si Ryker dito. Narinig ko na may kausap si Ryker sa telepono pero wala akong masyadong maintindohan. Agad akong bumangon at sinilip sa labas kung sino ang kausap niya.
“Mom, Laila is back. Did you know that she’s back? Akala ko ba ay nasa states na siya?” Napahilot siya sa kanyang sintido at napailing. “Alam ko… What? Hindi. I don’t want to tell my wife about her. She’s my past now, and I don’t want to hurt my wife. Kung kinakailangan kong itago sa kanya gagawin ko.”
Napatakip ako ng aking bibig dahil sa narinig. Kung gano’n ay may tinatago nga si Ryker tungkol sa Laila na iyon at wala siyang balak sabihin sa akin kung ano ito. Pero bakit kailangan niya pa itong itago kung wala siyang tinatago? Ano niya ba talaga si Laila?
“Mom, stop. This conversation is over. Hindi ako payag sa balak mo. Bye.” Pinatay niya ang tawag at dali-dali naman akong tumakbo pabalik sa kama.
Narinig kong pumasok na si Ryker at nanatali akong nakapikit para hindi niya makita na gising ako. Umuga ang kama at naramdaman ko ang pagpulupot ng braso niya sa aking baywang. I can feel his hot breath on my neck when I suddenly heard him whisper in my ear.
“I’m sorry my love.”
Iyon lang ang sinabi niya at hindi na muling nagsalita pa. Humihingi siya ng tawad dahil alam niyang kahit kailan ay hinding-hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol kay Laila. Hays. Masaya naman na sana kami kung hindi lang sumulpot si Laila. Its been years. Matagal na rin kaming kasal ni Ryker at bago iyon ay kapitbahay ko pa siya noon. Kung gusto niya na siya ang nasa lugar ko ay sana inagahan niya ang pagdating at pagpapakilala para sana hindi ako nag-aalala ng ganito.
Narinig kong mahimbing nang natutulog si Ryker at humarap ako sa kanya. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan ko siya pero bakit hindi ako mapalagay?
Alas-otso na nang muli akong magising at wala na si Ryker sa aking tabi. Agad ko namang narinig sa labas ng aking kwarto ang kambal na naririnig kong sinusuway sila ni Linda. Napangiti naman ako kaya naman pinagbuksan ko na sila at nakita ko silang natuwa pagkakita sa akin.
“Linda, ayos lang ba kung ipagluto mo kami ng almusal? Pasensya ka na hindi kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon,” pakiusap ko sa kanya.
“Ay wala hong problema Ma’am.” Agad siyang pumanhik sa baba at nakipaglaro naman ako sa kambal.
Pagkatapos magluto ni Linda ay sabay-sabay na kaming kumain ng almusal. Habang sinusubuan ko si Ryder ay bigla namang bumungad sa pinto ang mga magulang ni Ryker at may mga dala silang mga regalo para sa kambal.
“Mamita!” sigaw nila at agad na lumapit sa kanilang lolo’t lola.
“Kumusta ang mga cute kong mga apo?” Yinakap niya rin sila at hinalikan sa kanilang mga pisngi.
Inabot nila ang kanilang mga regalo at agad itong binuksan sa salas. Tumayo na rin ako upang salubungin sila at nagmano sa kanila.
“Kumusta ka na iha? Hindi ka ba pinapagod ni Ryker? Tinutulungan ka ba niya sa mga gawaing bahay lalo na sa mga bata?” sunud-sunod na mga tanong ni Mama.
“Ayos lang naman ho ako Mama at palagi ho akong tinutulungan ni Ryker.” Napatango naman sila. “Kumain na ho ba kayo ng almusal? May natira pa ho baka gusto niyo ho akong daluhan?” yaya ko sa kanila pero umiling sila at sinabing kumain na sila.
Dumiretso si Papa sa salas upang daluhan ang kambal at makipaglaro habang ako ay tinuloy ang aking pagkain. Umupo naman si Mama sa tapat ko at sinamahan akong kumain.
Pagkatapos kong kumain ay mabilis na kinuha ni Linda ang aming mga pinagkainan. Sumunod kaming dalawa ni Mama sa salas upang panuorin ang kambal na maglaro nang may maalala ako. Kagabi ay kausap ni Ryker si Mama.
“Mama?” Napatingin naman siya sa akin. “May tatanungin ho sana ako sa inyo.”
“Sige. Ano iyon iha?”
Tinitigan ko siya habang nakangiti lang siya sa akin. “Mama, sino ho si Laila?”
Nawala bigla ang ngiti sa kanyang mga labi at agaf na napatingin ito kay Papa na halatang nagulat din sa aking tanong.
“Ah eh, h-hindi kami masyadong pamilyar sa kanya iha. Bakit mo natanong?” pagsisinungaling ni Mama.
“Nakita ho kasi namin siya ni Ryker kahapon. Nagtataka lang ho kasi ako...


kung bakit sinabi niya na siya dapat ang pinakasalan ni Ryker at hindi ako.” Kitang-kita ko ang kaba at takot sa mukha nina Mama at Papa. Mas lalo tuloy akong nahihiwagaan kung sino si Laila sa buhay ni Ryker.
“Mas mabuti na lang siguro kung mismong si Ryker ang tanungin mo tungkol dito iha. Hindi ko rin naman kasi masyadong kilala si Laila na sinasabi mo. Bakit? May ginawa ba siya?” Halatang-halata na nagsisinungaling na sila pero ayaw nilang sabihin ang nalalaman nila tungkol kay Laila.
Umiling na lang ako at hindi ko na lang sinabi sa kanya na sinampal ako nito kahapon. Pinanuod lang namin si Papa na nakikipaglaro sa kambal. Paano ko malalaman ang tungkol kay Laila kung mismong mga magulang ni Ryker ay ayaw rin itong sabihin sa akin? Sigurado ako oras na tinanong ko rin si Ryker ay hindi niya rin ito sasabihin sa akin. I heard him last night and he already decided that he would not tell me anything about that woman. Kung may pwede akong pagtanongan ay mismong si Laila ito pero paano? Hindi ko naman kung taga-saan siya.
Pagsapit ng pananghalian ay lumabas na muna ako upang hatiran ng kanyang baon si Ryker. Hindi ko na sinama ang kambal dahil nandito naman sina Mama at Papa kaya panatag ang loob kong iwan sila. Nagmaneho ako gamit ang aking kotse at pumunta sa Faron Hospital. Pagdating ko roon ay mablis kong ipinarada ang aking kotse at kinuha ang baon ni Ryker.
Papasok na sana ako sa mismong entrada ng gusali nang bigla na lang may bumunggo sa akin kaya nabitawan ko ang hawak kong pagkain. Agad ko naman itong pinulot at gano’n na lang ang inis ko na lumingon sa taong bumangga sa akin pero kasabay nito ay nagulat ako kung sino ang aking nakita.
“Laila…” mahinang sambit ko at masama siyang nakatingin sa akin.
Naglakad siya paalis at agad ko siyang sinundan na papunta sa kanyang kotse.
“Laila, saglit!” pigil ko sa kanya at tumigil naman siya kaya napatigil din ako. Sinigurado ko na may distansya kami dahil hindi ko alam kung ano ang pwede niyang gawin sa akin. “P-Pwede ba kitang makausap?”
Ngumisi siya at natawa ng mahina sabay humalukipkip ito. “May gana ka pa talagang kausapin ako pagkatapos ng mga nangyari? Ang lakas din ng loob mo noh? Inagaw mo na nga si Ryker sa akin tapos ngayon gusto mo akong kausapin? Para saan? Para sabihin sa akin na layuan ko si Ryker? Pwes keep dreaming dahil hinding-hindi ko lulubayan si Ryker hangga’t hindi ko siya nakukuha pabalik.”
“Asawa ko si Ryker at ako ang mahal niya, Laila. Kung anuman ang naging kaugnayan mo sa kanya ay matagal nang tapos iyon ‘di ba?” inis kong sagot sa kanya.
Nakita kong kinuyom niya ang kanyang kamao at masamang napatingin sa akin. “Ako ang mahal ni Ryker! Alam mo ba ang pinagdaanan ko para lang makita ko ulit si Ryker? Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin na matagal nang tapos ang lahat sa amin! At gagawin ko ang lahat mabalik lang siya sa akin.” Tinaasan niya ako ng kilay sabay natawa ng mahina. “Bakit hindi pa ba sinabi ni Ryker sa iyo?”
“Ang alin?”
“Poor you. Wala ka man lang kaalam-alam na parausan ka lang ni Ryker. Ang isang babaerong katulad ni Ryker ay hindi kailanman mananatili lamang sa iisang putahe. Pinakasalan ka, inanakan ka pero balang araw iiwan ka rin niya.”
“A-Ano’ng ibig mong sabihin?” tanong ko.
Hindi na niya ako sinagot pa at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ito at dahil nasa tapat ko lang ang kanyang sasakyan ay mabilis niyang pinaharurot ito papunta sa akin. Buti na lang at agad akong nakaiwas pero natumba ako dahil sa biglang pagtakbo ko. Pakiramdam ko tuloy ay na-sprain iyong kamay ko dahil iyon ang unang tumama sa sahig.
Sinundan ko ng tingin ang papaalis na sasakyan ni Laila habang nakatingin naman sa akin ang ibang mga tao na parang nagulat din sa nangyari. May agad namang tumulong sa akin na security guard at tinulungan akong tumayo.
“Ma’am ayos ka lang ho ba?” tanong niya at tumayo ako pero napa-aray ako dahil sa sakit ng kamay ko. “Teka ho, kayo ho ba iyong asawa ni Sir Ryker?”
Bigla siyang may kinausap sa kanyang walkie talkie na radyo at parang sinasabi nito na kailangan ko ng medical assisstance. Napatingin ako sa aking paligid at nakita kong nagkalat na iyong ginawa kong pagkain para kay Ryker. Sino ba talaga ang Laila na iyon at bakit niya kami ginugulo?
– Up po. –


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *