1

Pagkakataom

Inayos niya ang mask na nakatakip sa mukha niya at kumatok na sa kwarto.
Kagat kagat ang loob ng pisngi niyang hinintay ang pagbukas ng pinto. Hindi halata sa sexy niyang pulang damit ang kaba niya. Hindi na rin niya napansin ang pailalim na tingin ng chambermaid na dumaan sa likod.
Dinig sa labas ang tugtog at hiyawan ng mga kalalakihan sa loob ng kwartong iyon. Kaya kinatok niya ulit ang pinto ng mas lakas sa pangalawang pagkakataon.
Isang lalaking may ngiti at nakasuot din ng kalahati ng maskara ang nagbukas ng pinto sa wakas. Hinagod sya nito ng may paghangang tingin mula ulo hanggang paa bago nito iminuwestra ang kamay paloob ng kwartong iyon.
Hiyawan ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa loob ng makita sya ng mga tao doon. Maliban na lang sa isang lalaking may takip ang mata na nakatali sa isang silya.
“Pare, ang swerte mong gago ka,” sabi ng isang lalaking nakasuot ng gray na shirt.
Nang-aakit ang ngiti at tingin ang binigay niya sa mga kalalakihang nakamaskara din na naroon. Alam niyang hindi sya makikilala ng mga ito. Dahil sa suot at maskara niya.
Muling naghiyawan ang mga ito.
“Miss, kung tapos ka na sa kanya mamaya, call me. I promise you I’m better than him,” sabay kindat at abot naman ng naka-maroon na shirt ng calling card nito sa kanya.
“Gago,” natatawang sabi ng karamihan doon sa lalaki.
May ngiti pa rin sa labing kinuha niya ang card.
“Oh, ha!” hiyaw ng lalaking nag abot ng card.
Nagtawanan at asaran na ang mga lalaki doon. Nginig at tumataas ang mga balahibong mabilis niyang nilagay ang card sa dala dala niyang pouch.
“Shall we start?” sabi nya sa mga ito.
“Sure, sure,” may ngiting sinumulan kaagad ng nakaputing shirt ang tugtog.
Soft music enveloped the room. The woman walked slowly to the man sitting tied to the chair. Ito lang ang walang suot na maskara sa kanilang lahat. Kahit may suot man ito makikilala’t makikilala niya pa rin ito. She memorized all of him after all. Ikaw ba naman ang halos araw-araw na nakikita ito at nakakasama sa loob ng limang taon makakabisado mo ito.
Dahan dahan nitong inalis ang takip sa mata ng binatang nakatali. Gamit ang labing kinulayan ng pula ngumiti siya dito ng pagkatamis-tamis.
“Hi.”
With squinted eyes the man tried to identify the woman before him. She was wearing an intricate red mask that almost covered her whole face. He could see her luscious red lips though. Napalunok siya sa epekto ng babae sa kanya.
He inhaled and he was battered with the scent of the strawberry. Nanlalaki ang matang napatingin siya sa mata ng dalaga.
“You.”
“Hi,” sabi uli ng babae.
Pilit na kinakalas niya ang mga nakatali sa kanya. He was tied by the ankle and his hands were tied to his back.
His struggling stopped when the woman moved between his legs and started dancing erotically. Damn. He couldn’t take his eyes off her. Ba’t ngayon lang ito uli nagpakita?
He doesn’t want to cheat to Pam. He tried again to move but, this time, away from the woman. Natigilan ang babae. He saw her eyes water and disappointment after.
“No, please,” he said immediately. “Please, baby.”
Napakurap siya sa tinuran ng lalaki. He called her baby. Again.
She missed that.
“It’s not what you think. I respect my fiancée.”
Ngumiti ng may kahulugan ang babae at umupo sa kandungan niya. Gone...


was the unshed tears and disappointment. It was replaced by her gazing sultry eyes and lips. He was again assaulted by her scent and his manhood stirred again. Damn this woman.
Napangiti siya ng maramdaman ang pagsikip ng pantalon ng binata. Humilig siya sa dibdib nito at sinubukang kalasin ang tali sa likod.
He groaned when he felt her breast pressed against him.
“B-Baby, you’re making it harder.”
“That’s the point, b-baby,” bulong ng babae sa tainga niya.
He raised his face up because of the shiver that ran through his spine when she whispered in his ear. Damn. Well, she’s nailing it harder and harder.
Nanatili ang mga kamay niya sa likod kahit na nakalas na ang tali nito. Kahit na ang nakatingala niyang ulo ay di niya binaba. Ayaw niyang tingnan ang babae sa malapitan baka pumiglas ang pagtitimpi niya. Her scent is already attacking his senses and member and he doesn’t want to attack her literally now.
He’s trying to remember Pam but a calloused hand touched him. Funny, how in contrast Pam’s hands is to this woman’s hands.
“Baby, would you look at me?” she said pleadingly.
He looked at her reluctantly. Pain is evident in his eyes.
“Would you take me the second and last time?”
Napailing siya at akmang yuyuko. She caught his chin and made him look at her again.
“Please?” may pagsamong turan nito.
He looked at her for a fraction of time. Fuck her begging eyes and lips. Sinunggaban niya ng mapusok na halik ang dalaga. He gripped her face towards him so he could kiss her more torridly. Naghalikan sila na parang walang naghihiyawan sa paligid nila.
Parehong hingal at pikit ang mga matang naglapat ang mga nuo nila pagkatapos ng ilang minuto.
“Yung tali,” sabi ng binata.
Lumipat ang kamay niya sa bewang ng dalaga ng kumilos ito para maupo sa may ari niya.
She’s seducing me like I’m not already seduced.
He gripped her waist harder. Sending a warning.
Nakagat niya ang loob ng pisngi at napangiti ng maramdaman ang paghigpit ng kamay nito. Umuklo siya at sinimulang kalasin ang tali sa mga paa nito. Sinasadya niyang diinan ang mga galaw niya sa ibabaw nito. Silently laughing triumphantly on his reaction.
Sa bawat galaw ng dalaga sa kandungan ng binata nagiging mabilis ang paghinga nito. Di na rin alintana ng lalaki ang mga haplos nito pataas at pababa ng beywang ng babae.
Pinagmasdan niya ito mula sa likod. She’s wearing a halter red dress that shaped her figure perfectly. Her curled hair was cascading down the side of her face. He ran a hand on her exposed back and felt that she was not wearing a bra. Fuck.
Naalala niya kung anong pakiramdam na mahawakan ang dibdib nito. He gripped her waist again.
“Ano, pare? Okay ka pa ba diyan?” natatawang sabi ni Gab.
Naririnig niya ang mga tawanan at pang aasar sa kanya sa likod. He almost forgot na may mga kasama pala sila. Alam na niya ang mga iniisip ng mga ito. Fuckers.
“Ang swerte mong gago ka.”
“Aayaw ayaw ka pa kanina.”
He raised his hand and middle fingers to them. Nagtawanan ang mga ito ng mas malakas.
He looked back to the woman just in time.
Ipinakita nito ang mga taling nakuha sa mga paa niya, “Done.”
Looking at her sweetly smiling made his heart skipped a beat. Who are you woman? Why can you stir me up easily?

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *